Zaloguj się

„Poczta”

„Poczta” – czasopismo, w którym redaktorem działu literackiego w 1919 r. był Mieczysław Grydzewski; wówczas drukowali tu wiersze i artykuły Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński (tenże, Mapa, nr 2; Depesza, nr 6; Kamieniarz, nr 12).Szablony użycia

„Pocztę”
„Poczty”