Zaloguj się

Habsburg Machtylda Maria

(1891–1966), córka arcyksięcia Karola Stefana Habsburg-Lotaryńskiego (1860–1933) z żywieckiej linii Habsburgów (w 1907 r. ogłosił polskość rodziny; w czasie I wojny światowej był poważnym kandydatem na monarchę Królestwa Polskiego pod kontrolą Niemiec i Austro-Węgier); od 1913 r. żonie księcia Olgierda Czartoryskiego, który z rodziną (i wieloma uchodźcami z Europy, m.in. Lechoniem i Tuwimami) przybył do Rio de Janeiro 4 sierpnia 1940 r. na statku „Angola”.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Twoja Duka
Duka