Zaloguj się

Pruszyńska Maria

Maria Pruszyńska, z d. Meysztowicz (1907–1984); w domu i przez przyjaciół zwana Marytką; jej ojciec Oskar Meysztowicz był szambelanem papieskim (była to jedna z najwyższych nominacji, jakie papież przyznawał w Kościele osobie świeckiej; otrzymywali je na ogół członkowie rodów szlacheckich oraz wybitni politycy i filantropowie; było to głównie honorowe wyróżnienie, ale szambelan służył papieżowi przez jeden tydzień w roku podczas oficjalnych uroczystości). Po maturze w Gimnazjum Nazaretanek w Wilnie, studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1933 r. wyszła za mąż za Ksawerego Pruszyńskiego; towarzyszyła mężowi podczas jego pobytu w Hiszpanii podczas wojny domowej, gdzie oboje byli korespondentami. Po wojnie w 1945 r. Ksawery wrócił do Polski, Maria pozostała na Zachodzie; małżonkowie rozwiedli się w 1948 r. Zajmowała się dziennikarstwem (publikowała w prasie krajowej, m.in. w „Kierunkach”, oraz emigracyjnej, m.in. w „Wiadomościach”), uprawiała malarstwo, rzeźbę, ceramikę artystyczną. Od lat siedemdziesiątych XX w. często przebywała w Kanadzie, zamieszkiwała w Toronto (tam zmarła 15 czerwca 1984).Szablony użycia

Maria Pruszyńska
Pani Pruszyńska
p. Pruszyńska