Zaloguj się

„Tygodnik Polski”


Czasopismo wydawane w Nowym Jorku w latach 1943–1947, stanowiło kontynuację „Tygodniowego Przeglądu Literackiego Koła Pisarzy z Polski”. W 1943 r. było subsydiowane przez rząd polski w Londynie za pośrednictwem Polish Information Center w Nowym Jorku; rząd pokrywał także prenumeratę znacznej liczny egzemplarzy pisma dla wojska. Publikowali tu m.in. J. Lechoń, K. Wierzyński, J. Wittlin, Z. Kosidowski, M. Wańkowicz. Redaktorem naczelnym był Jan Lechoń. Zob. S.J. Kowalski, Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim, Lublin 1996 oraz B. Czarnecka, R. Moczkodan, „Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski” – „Tygodnik Polski” 1941–1947. Bibliografia zawartości, Toruń 2006.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

„Tygodnik”
„Tygodnikiem”
numerem warszawskim
„Tygodniku”
„Tygodnik Polski”
jedynego już obecnie niezależnego pisma polskiego na świecie
„Tygodnika”
„Tyg[odnika]
„Tyg[odnika]”
„Tyg[odnik]”
„Tyg[odniku]”
„Tyg[odnika]”
„Tyg[odniku] Pol[skim]”
„Tygodnikowi”
„Tyg.[odnika]”
„Tyg.[odniku]”
„Tygod.[niku]”
„Tygodnikowych”
Tyg
Tyg.
Pisma Waszego
Waszego „Tygodnika”