Zaloguj się

Grand Dieu

Grand Dieu! (fr.) – ‘wielki Boże’

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Grand Dieu