Zaloguj się

Ah! mon cher

Ah! mon cher - ‘o, mój drogi’

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Ah! mon cher