Zaloguj się

Hemar Marian właśc. Jan Marian Hescheles

(1901–1972), poeta, komediopisarz i satyryk (zob. biogram: WPPiBL, t. 3).