Zaloguj się

Topolin, folwark Topolskiego ("Na prowincji")

Miejsce w powieści "Na prowincji" Elizy Orzeszkowej. Ten literacki toponim jest może echem autentycznych, bardzo popularnych nazw miejscowości, spotykanych także na Grodzieńszczyźnie czy Kowieńszczyźnie: Topolewo, Topolka (zob. SGKP 12, s. 395).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Folwark
Folwark mój jest niewielki
zagroda szlachecka
parobczane gospodarstwo
Topolina
ustronią
szlacheckiej zagrody
jednego z dworków
mojej zagrody
folwark ten