Zaloguj się

Druskieniki

Miejscowość na Litwie, znane uzdrowisko. Położona nad Niemnem i Rotniczanką, od końca XVIII w. zaczęła przyciągać kuracjuszy do swych cennych wód mineralnych bromo-jodowo-solankowych, pensjonatów i urządzeń kuracyjnych. W Druskienikach toczyło się też aktywne życie towarzyskie i kulturalne. Zob.: SGKP 2, s. 167–168, a także: Stanisław Grzegorzewski, Przewodnik po Druskienikach i okolicy z trzydziestoma rysunkami, mapą i planem, Warszawa 1908.