Zaloguj się

Tysiąc dusz

‘Tysiąc dusz’ oznaczał w czasach przeduwłaszczeniowych w carskiej Rosji majątek, do którego przypisanych było tysiąc chłopów.

Szablony użycia

Tysiąc dusz