Zaloguj się

Mon Dieu!

Fr. Mon Dieu!: ‘Mój Boże!’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Mon Dieu!
Mon Dieu