Zaloguj się

que ça prete a l’équivoque

Fr. que ça prete a l’équivoque: ‘że to jest dwuznaczne’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

que ça prete a l’équivoque