Zaloguj się

tameczny

Tameczny (przest.) – ‘tamtejszy’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

tamecznego