Zaloguj się

bien sonnées

Fr. bien sonnées: tu: ‘brzmi nieźle’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

bien sonnées