Zaloguj się

Figurez-vous, comtesse

Fr. Figurez-vous, comtesse: ‘Proszę sobie wyobrazić, hrabino’.

Szablony użycia

Figurez-vous, comtesse