Zaloguj się

Mon Dieu, Mme Clementine

Fr. Mon Dieu, Madame Clementine: ‘Mój Boże, pani Klementyno’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Mon Dieu, Mme Clementine