Zaloguj się

Grâce à Dieu

Fr. Grâce à Dieu: ‘Dzięki Bogu’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Grâce à Dieu