Zaloguj się

irréprochable

Fr. irréprochable: ‘nienaganne, bez zarzutu’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

irréprochable