Zaloguj się

Azaïs Pierre Hyacinthe

(1766–1845), francuski filozof. W swoim największym dziele "Des compensations dans les destinées humaines", ogłoszonym w 1809 r. (które zyskało wielką aprobatę Napoleona), starał się dowieść, że szczęście i bieda generalnie się równoważą, wobec czego ludzie powinni raczej zaakceptować rząd, który jest im dany, niż ryzykować niebezpieczeństwa, jakie niesie rewolucja.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Azaïs