Zaloguj się

Hiss Alger

(1904–1996), amerykański prawnik, urzędnik Departamentu Stanu USA, doradca prezydenta F.D. Roosevelta w czasie konferencji jałtańskiej w 1945 r., później pełniący obowiązki sekretarza generalnego ONZ w momencie powoływania jej do życia; w 1948 r. został zdemaskowany jako działający od około dziesięciu lat agent sowiecki i w 1950 r. skazany na pięć lat więzienia. – Być może postać ta została tu przywołana pod wpływem obszernego artykułu w cyklu „Puszka”, podpisanego pseudonimem Pandora (Stefania Zahorska i Adam Pragier), zatytułowanego "Sprawa Algera Hissa", „Wiadomości” 1951, nr 38 (286) z 23 września.


Alger Hiss (1904-1996), amerykański prawnik, urzędnik Departamentu Stanu USA, doradca prezydenta Roosevelta w czasie konferencji jałtańskiej, w 1945 r. pełnił obowiązki sekretarza generalnego ONZ w trakcie jej powoływania. Oskarżony przez Whittakera Chambersa o przynależność do partii komunistycznej i szpiegostwo, ostatecznie został skazany w 1950 r. na karę więzienia za krzywoprzysięstwo. Po upadku ZSRR ujawniono dokumenty na temat jego agenturalnej działalności dla sowieckiego wywiadu (pod kryptonimem Ales).