Zaloguj się

mais mon Dieu

Fr. mais mon Dieu: ‘ależ, mój Boże’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

mais mon Dieu