Zaloguj się

une grande renommée

une grande renommée: ‘wielka sława, renoma’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

une grande renommée