Zaloguj się

tremblante

Fr. tremblante: ‘trzęsawka, drżączka’. Polka tremblante – polka tramblanka, trzęsionka, odmiana polki zbliżona do mazurka.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

tremblante