Zaloguj się

figurez vous

Fr. figurez vous: ‘proszę sobie wyobrazić’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

figurez vous