Zaloguj się

Serait-il votre cousin

Fr. Serait-il votre cousin: ‘Czy byłby może pani kuzynem?’.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Serait-il votre cousin