Zaloguj się

Klub Krzywego Koła

klub dyskusyjny, powstały z inspiracji Urzędu Bezpieczeństwa, działający w Warszawie w latach 1955–1962, w którym co tydzień w czwartek odbywały się spotkania z osobami o różnych poglądach ideowych i politycznych (m.in. z Władysławem Bieńkowskim, Ludwikiem Cohnem, Edwardem Lipińskim, Marią i Stanisławem Ossowskimi, Tadeuszem Kotarbińskim, Melchiorem Wańkowiczem, Antonim Słonimskim i in.). Zob. W. Jedlicki, Klub Krzywego Koła, Paryż 1963; A. Friszke, Początki Klubu Krzywego Koła, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2004, z. 149; P. Ceranka, Ludzie Klubu Krzywego Koła, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2007, z. 159; S. Król, Prawda o początkach Klubu Krzywego Koła i Krajowego Ośrodka Współpracy Klubów Inteligencji, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2008, z. 163.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Krzywego Koła