Zaloguj się

Książe Polonius

= Ojciec z I aktu Samuela Zborowskiego

Szablony użycia

Xiąze
Xięcia
książe