Zaloguj się

Wielka przygoda życia. O poezji Kazimierza Wierzyńskiego

recenzja Poezji zebranych K. Wierzyńskiego pióra J. Bielatowicza, która ukazała się w "Wiadomościach" z 1963, nr 21(895) z 26 maja, przedr. w: tenże, Literatura na emigracji, Londyn 1970, s. 164–188.