Zaloguj się

biblioteka ojca Orzeszkowej

Dobór pozycji księgozbioru odzwierciedla legendarną bibliotekę ojca Orzeszkowej (zob. dalej: „dostała mi się po ojcu”) i wskazuje na czas akcji – nie ma w niej jeszcze kanonu pozytywistycznego, dominują luminarze myśli oświeceniowej (romantycznej), które to dziedzictwo patronowało młodej pisarce.

Szablony użycia

księgozbiór