Zaloguj się

Babicka Maria

(1896–1981), pracę zawodową rozpoczęła w wydawnictwie Gebethnera i Wolffa w Krakowie. W 1928 r. dzięki doskonałej znajomości kilku języków obcych podjęła pracę w MSZ; była sekretarką i archiwistką poselstwa polskiego w Kopenhadze. W czasie wojny pracowała początkowo w Ambasadzie RP w Londynie, następnie jako osobista sekretarka premiera Władysława Sikorskiego. W 1942 r. została oddelegowana do Polish Information Center w Nowym Jorku. Po wojnie była zatrudniona w nowojorskim Konsulacie Generalnym Królestwa Danii, a od 1950 formalnie była zatrudniona jako sekretarka Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, a faktycznie pełniła rolę koordynatora prac polskiego zespołu, na emeryturę przeszła w 1965 r. Była serdecznie zaprzyjaźniona z Lechoniem, któremu służyła pomocą nie tylko w sprawach zawodowych (m.in. przepisując na maszynie jego teksty), ale przede wszystkim roztaczając nad nim opiekę w różnych trudnych chwilach (poświadczają to liczne notatki w "Dzienniku" poety pełne wdzięczności dla jej oddania i przyjaźni). Po przejściu na emeryturę w 1965 r. wyjechała z Nowego Jorku do Europy.


Szablony użycia

Babicka
p. Babicka