Zaloguj się

„Na Antenie”

Autonomiczny dodatek do londyńskich „Wiadomości”, zawierający teksty audycji nadanych przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa. Pismo finansowane było ze środków RWE. Pierwszy numer ukazał się 7 kwietnia 1963 r. wraz z numerem „Wiadomościami” (1963, nr 14 (888). Redaktorem pisma w latach 1963–1969 był Zygmunt M. Jabłoński