Zaloguj się

Biskup

Kapłanem, który ochrzcił Jagiełłę (1352/1362–1434), pobłogosławił jego małżeństwo z Jadwigą (1373/1374–1399), a potem koronował go na króla Polski, był arcybiskup gnieźnieński Bodzanta (1320–1388). Jego poparcie dla mariażu królowej z władcą litewskim wcale nie było jednak od początku oczywiste. Jako kandydata na polski tron arcybiskup forsował bowiem – idąc za głosem rycerstwa – księcia Ziemowita IV (ok. 1352–1426). Gdy przyjazd królowej Jadwigi do Krakowa opóźniał się, Ziemowit w czerwcu 1383 roku ogłosił się władcą Polski. Ostatecznie nie udało mu się jednak podporządkować sobie zbrojnie kraju, zawarł rozejm we wrześniu 1383 roku i zrzekł się pretensji do tronu, zaś Bodzanta zmienił front i poparł andegaweńską królową. Zob. ks. B. Przybyszewski, Jadwiga i Wilhelm, „Analecta Cracoviensia” 1975, t. 7, s. 113–115.