Zaloguj się

Grek II ("Orfeusz")

Postać z dramatu Orfeusz Anny Świrszczyńskiej z 1946 roku. Odpowiada (wraz z postacią Greka I) postaci Dziennikarza ze słuchowiska Orfeusz z 1958 roku


Linki:

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

za tego… w kawiarni?
Grek II)
Grek II