Zaloguj się

Dolewski Lucjan

Bohater powieści W klatce Elizy Orzeszkowej.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

mego kolegi i przyjaciela, doktora Dolewskiego
Lucyś Dolewski
Lucysiowi Dolewskiemu
Lucjana
Złoty to chłopiec
anioł stróż wszystkich biednych ludzi
z tego chłopca będzie ministyr
biedaczysko
jedynakiem
moim przyjacielu
Lucysia
Lucjanie
Lucjan Dolewski
Młody doktor
kolegi i przyjaciela swojego
biedny mój Lucjanie
Lucjan
Dziecię okolic Warszawy
poważny medyku
Lucjanem
stoiku, medyku, filozofie, a nade wszystko przyjacielu
mężczyzny
najdawniejszy i najlepszy przyjacielu
stoiku o werterowskich oczach
Lucjana Dolewskiego
młody apostoł sanitarnych idei
wielmożny pan doktor
„wielmożnego doktora"
panoczku, gołąbku
Panoczku, rybko
pan Lucjan
mój panie Lucjanie
Poczciwy z kościami człowiek
pana Lucjana
panie Lucjanie
jesteś chłopiec, jak malowanie, a mądry, jak cała synagoga, a dobry choć do rany przyłóż
wielmożnego doktora
„wielmożnemu panu doktoru”
młodego doktora