Zaloguj się

Pokiel

gwar. - dopóki


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Pokiel