Zaloguj się

Pokiel

gwar. - dopóki


Szablony użycia

Pokiel