Zaloguj się

Kowalska Anna

(1903–1969), pisarka, eseistka, diarystka (zob. WPPiBL, t. 4). Studiowała filologię klasyczną i romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po wyjściu za mąż za prof. Jerzego Kowalskiego dużo podróżowała po Europie, m.in. do Francji, Włoch, Grecji, Niemiec, Szwecji, Danii. Debiutowała napisaną razem z mężem powieścią Catalina (1931). W latach 1933–1934 współpracowała z „Lwowskimi Wiadomościami Muzycznymi i Literackimi”, a od 1936 do 1938 r. należała do kolegium redakcyjnego „Sygnałów”. Podczas II wojny światowej początkowo przebywała we Lwowie, gdzie pracowała w cukierni; w tym czasie związała się z Marią Dąbrowską. W 1943 r. przyjechała do Warszawy, gdzie utrzymywała się z prywatnych lekcji. Po wojnie zamieszkała z mężem we Wrocławiu, w latach 1947–1952 współredagowała z Tadeuszem Mikulskim „Zeszyty Wrocławskie”. Kontynuowała twórczość literacką, wydawała powieści i opowiadania. W 1954 r. zamieszkała w Warszawie. W latach 1957–1960 współpracowała z „Przeglądem Kulturalnym”, w 1964 r. była jednym z sygnatariuszy Listu 34. Zob. A. Kowalska, Dzienniki 1927–1969, przedm. J. Hartwig, wyb. i przyp. P. Kądziela, Warszawa 2008 oraz S. Chwedorczuk, Kowalska, ta od Dąbrowskiej, Warszawa 2020.


Szablony użycia

Kowalską
Droga, miła p. Anno
Pani Anno
Anna
Annie
Anny
Anna Jeżowa
Droga i Miła
Miła, kochana
Anneczka
Anna Kowalska
Anno
Annę
p. Anny
Najdroższa Anno
Najmilsza Anno
p. Anno
A.
Droga
Najmilsza p. Anno
Droga moja
Moja Anneczko
Anneczko
Droga Anneczko
Anneczko najmilsza
Annuszka
Annuś