Zaloguj się

Iwaszkiewicz Jarosław

(1894–1980), poeta, prozaik, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 3). Szablony użycia

Jarosław jest bohater
Jarosława
Jarosław
Iwaszkiewiczu
Jarosławem
Iwaszkiewicz
Iwaszkiewicza
J.
J[arosławem Iwaszkiewiczem]
J[arosławem Iwaszkiewiczem
Iwaszk[iewiczowi]
Jar[osław]
Jarosławowi