Zaloguj się

Tuchołko


Fiodor (Teodor) Tuchołko (lub: Tuchołka, 1807–1873) – pułkownik żandarmerii rosyjskiej, w październiku 1863 r. zastąpił gen. Kaliksta Witkowskiego na stanowisku prezesa Tymczasowej Komisji Wojskowo-Śledczej (działającej w X Pawilonie Cytadeli), pozostając jednocześnie członkiem Audytoriatu Polowego Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego. Znany ze swej bezwględności i okrutnych metod podczas przesłuchań.Szablony użycia

pułkownika Tuchołki
swego prześladowcy
Najgorliwszy oprawca
Strażnik porządku
pana Tuchołkę
Tuchołko
prześladowcy