Zaloguj się

Volenti non fit iniuria

Volenti non fit iniuria (łac.) – chcącemu nie dzieje się krzywda. Rzymska zasada prawna stwierdzająca, że ten, kto świadomie wystawił się na szkodę, nie może dochodzić roszczeń z tego tytułu. Oprócz podanego w tekście, używana także w znaczeniu: jeśli ktoś decyduje się na ryzyko, konsekwencje nie są dla niego karą.

Szablony użycia

Non fit iniuria...
Volenti non fit iniuria.
Nie sposób krzywdzić tego, kto chce swej krzywdy.
Volenti non fit iniuria
Nie sposób krzywdzić tego, kto chce swej krzywdy
Non fit iniuria