Zaloguj się

Bagiński Kazimierz

(1890–1966), polityk, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, w latach 1919–1930 poseł na sejm RP. W czasie okupacji niemieckiej był w kraju wiceprezesem Rady Jedności Narodowej. Aresztowany w marcu 1945 r. przez NKWD, był jednym z oskarżonych w pokazowym „procesie szesnastu” w Moskwie – skazano go na rok więzienia. Po powrocie do Polski działał w Polskim Stronnictwie Ludowym, związanym ze Stanisławem Mikołajczykiem; w 1946 r. ponownie aresztowany, został skazany na 8 lat więzienia. Zwolniony w 1947 r. na mocy amnestii, wkrótce potem przez zieloną granicę wydostał się z Polski; na emigracji osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie podjął działalność niepodległościową.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Bagińskiego