Zaloguj się

landwojtowstwo

Jednostka podziału administracyjnego w Inflantach


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

landwojtowstwa
Landwojtowstwo