Zaloguj się

White William Arthur

(1824-1891). 1857-1864 służba konsularna w Warszawie, konsul generalny w latach 1863-1864. Później konsul generalny w Belgradzie (1875-1886), poseł w Bukareszcie, ambasador brytyjski w Konstantynopolou (1886-1891) Kieniewicz nazywa go po prostu agentem; był oddelegowany wyłącznie do spraw polskich. Ciekawa biografia: urodził się w Polsce, spędził tu pół życia pod opieką Czartoryskich i mówił biegle po polsku bez obcego akcentu.


Szablony użycia

konsul angielski pan White
konsulu angielskim
konsula White
poczciwy Anglik
konsul White
Arthur White
pana konsula
Pan konsul
panie konsulu
konsul angielski
konsul angielski – pan White
Konsul
konsulowi