Zaloguj się

Janta-Połczyński Aleksander

(1908–1974), poeta, prozaik, autor reportaży, tłumacz (zob. biogram: WPPiBL, t. 3)