Zaloguj się

Kiejstut

Kiejstut Giedyminowicz (ok. 1308–1382), książę litewski, był stryjem Władysława Jagiełły (1352/1362–1434).


 


 


Szablony użycia

pan Kiejstut
ten krętacz pokrętny
Kiejstutowi
Kiejstut
Kiejstucie
jego ojciec
Kiejstutowych
Kiejstuta
Władyko…
książę Kiejstut
Kiejstuta mężnego
najukochańszy ojciec twój
mego ukochanego ojca
Kiejstuta pana
najukochańszy ojciec