Zaloguj się

Giedyminaś

Imię błazna królewskiego jest znaczące. Nawiązuje bowiem do litewskiej dynastii Giedyminowiczów, która swe miano zawdzięcza dziadkowi Jagiełły (1352/1362–1434), Giedyminowi (ok. 1275–1341). Nazwa jest jednak myląca, bo właściwie dynastia bierze swój początek od Pukuwera, ojca Giedymina. Zob. J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990, s. 22–23.


 


 Szablony użycia

Giedyminaś
Giedyminasia
mój mały
pazia
chłopię