Zaloguj się

Johnston Aubrey Hayes

(1918?–2003), w Dzienniku poety kryje się najczęściej pod określeniem „najdroższa osoba”, z którą łączył poetę trwający od 1943 r. aż do śmierci związek uczuciowy. W latach pięćdziesiątych był pracownikiem American Broadcasting Corporation. Znali go niektórzy najbliżsi przyjaciele Lechonia, m.in. Wierzyńscy, Litka de Barcza, Jadwiga Smosarska z mężem, w których domach bywał w jego towarzystwie. Brak innych danych biograficznych.