Zaloguj się

Jadwiga i Wilhelm


Szablony użycia

młodą parę
Młodzi
dzieci
(razem) Sît willekomen, frou Sumerzît, sît willekomen, her Meie…3
Nowożeńcy
(razem) Sit willekomen, frou Sumerzît, sît willekomen, her Meie, der mangem hôhgemüete gît und sich mit liebe zweie.
małżonków