Zaloguj się

Wilhelm Habsburg

Wilhelm Habsburg (1370–1406) – książę austriacki, w 1378 roku zaręczony z Jadwigą Andegaweńską. W 1385 roku bezskutecznie próbował doprowadzić do zawarcia obiecanego małżeństwa.


 


 


 Szablony użycia

czternastoletni książę austriacki
pyzatego chłopczyka
hultaja
Gwałtownik
młodziutkiego niedoszłego małżonka
anię srające ze strachu
bubek
niedoszły mąż
Jeden taki prync, co robi szprync
nieważnym księciem austriackim
König Wilhelm