Zaloguj się

Baliński Ignacy

(1862-1951), poeta, tłumacz, krytyk, ojciec Stanisława. Studiował prawo w Warszawie i w Paryżu. W latach 1898-1910 redagował tygodnik „Wieczory Rodzinne”. Współpracował z „Tygodnikiem Ilustrowanym”. W latach 1918-1927 był prezesem Rady Miejskiej Warszawy oraz członkiem Sądu Najwyższego. Był autorem wielu dzieł z zakresu prawa, pisał też wiersze, zajmował się krytyką literacką i teatralną. Od II wojny światowej przebywał w Anglii. Zob. jego Wspomnienia o Warszawie, przedmowa Z. Nowakowski, Edinburgh 1946.