Zaloguj się

Baliński Stanisław

(1898–1984), poeta, prozaik, krytyk literacki i teatralny (zob. biogram: WPPiBL, t. 1).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Balińskiego
Staś
Stasia
Staś Baliński
Stasia Balińskiego
Baliński
Stasiem
Stasiu Bal.[ińskim]
Stasia Bal[ińskiego]
Staś Bal[iński]
Nie rozumiem tego właściciela kamizelki wyszytej złotymi monetami i dwu domów zagranicą!
S t a s i a
Stasia Niegramotnego
przyjaciół